Kan permanente make up bij iedereen toegepast worden?

Nee, permanente Make up wordt niet toegepast bij:

- personen met hemofilie

- chronische huidziekten

- contactallergie

- diabetes

- immuunstoornissen

- hart- en vaatafwijkingen

- zwangerschap of borstvoeding

- personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs.

Bij gebruik van antibiotica of anti-stollingsmiddelen wordt het aangeraden de behandeling uit te stellen, tenzij je een akkoord van je arts kan voorleggen.